2022 igéje

2022
Jézus Krisztus mondja: Aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el.
Jn 6,37

Események