Újra látogathatók a templomok

2020 május 21.
Újra látogathatók a templomok

Kedves testvéreink!

A Püspöki Tanács újra lehetségesnek találja az istentiszteleti alkalmak látogatását. Az alábbiakban a javaslataikat és ajánlásaikat ismertetjük gyülekezetünk specialitásához igazítva:

 

Védekezési Szabályzat

GYÜLEKEZETI ALKALMAK A PÜSPÖKI TANÁCS AJÁNLÁSA ALAPJÁN A NYÍREGYHÁZI EMMAUS EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGBEN

 

 

Egészségügyi szempontból továbbra is az elektronikus felületeken közvetített istentiszteletek a legbiztonságosabbak, ezért változatlanul javasoljuk ennek a formának a megtartását. Így reménység szerint sokakhoz el lehet juttatni az evangéliumot. Mostantól fogva – az online közvetítések lehetőség szerinti biztosításával – a hívek személyes részvételével újra lehetségesnek tartjuk a gyülekezeti alkalmakat szabad téren vagy fedett helyen.

 

 

 • az alkalmak előtt és után biztosítjuk az alapos szellőztetést és fertőtlenítést;
 • az Emmaus Otthonban továbbra is látogatási tilalom van, ezért csak a főbejárat lesz nyitva;
 • nem lesz külön gyermekfoglalkozás, mert nem használhatjuk az Otthon helyiségeit;
 • a bejáratnál gondoskodunk a kézfertőtlenítésről;
 • az ültetés úgy történik, hogy – az egy háztatásban élőket leszámítva – a személyek között biztosított minden irányba legalább 1,5 m távolság;
 • a liturgiai szolgálatot végzők kivételével mindenki maszkot visel, amiről mindenki magának gondoskodik;
 • az istentiszteletek rövidített liturgiával és kevés énekléssel folynak;
 • mindenki a saját énekeskönyvét vagy mobil eszközét használja, tervezzük az énekek kivetítését;
 • úrvacsoraosztásra a következő hetekben nem kerül sor;
 • offertórium gyűjtése a kijáratnál elhelyezett persellyel történik;
 • minden alkalmon megfelelő számú szervező és segítő vesz részt, akik a Védekezési Szabályzat betartásáról gondoskodnak.
 • aki bizonytalan, vannak benne félelmek az istentiszteleti alkalmakon való személyes részvétellel kapcsolatban, inkább otthonról nézze a közvetítéseket, de jelezze ezt telefonon vagy e-mail-en keresztül;

 

Nyíregyháza, 2020. 05. 20.

 

                Bozorády András                                                                                    Soltész Csaba

                     lelkész                                                                                                   felügyelő

Események