Napi igék

[Izráel hegyei], én mellettetek vagyok, és felétek fordulok: megművelnek és bevetnek titeket. (Ez 36,9)

Hasonló a mennyek országa ahhoz a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. (Mt 20,1)

1Kor 12,27-13,3 • ApCsel 26,1-23

[Isten] kezében van minden élőlény élete… (Jób 12,10)

mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk. (ApCsel 17,28a)

Mt 5,33-37 • ApCsel 25,13-27

Ezt mondja megváltód, az ÚR, aki az anyaméhben formált: Én az ÚR alkottam mindent: egyedül feszítettem ki az eget, magam tettem szilárddá a földet. (Ézs 44,24)

Nekünk mégis egyetlen Istenünk az Atya, akitől van a mindenség, mi is őérte, és egyetlen Urunk Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is őáltala. (1Kor 8,6)

Lk 6,27-35 • ApCsel 25,1-12

Ámósz így szólt: Ó, Uram, Uram! Bocsáss meg4 Mi lesz így Jákóbbal, hiszen oly kicsiny? Megbánta ezt az ÚR: Nem történik meg! – mondta az ÚR. (Ám 7,2-3)

Pál írja: Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért… (1Tim 2,1)

Mt 7,7-12 • ApCsel 24,1-27

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 8. VASÁRNAP

Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa  jóság, igazság és egyenesség.  (Ef 5,8-9)

Nagy az ÚR szeretete irántunk, és hűsége örökké tart. (Zsolt 117,2a)

Szolgáltassatok igazságot az elesettnek és szűkölködőnek! (Zsolt 82,3b)

Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal. (1Jn 3,18)

Mt 5,13-16 • Ef 5,8b-14 • Zsolt 11

[József] így vigasztalta [testvéreit], és szívhez szólóan beszélt velük. (1Móz 5,21b)

Semmiféle bomlasztó beszéd ne hagyja el a szátokat, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. (Ef 4,29)

Jel 19,4-9 • ApCsel 23,12-35

Ébren van szemem az éjszakai őrváltáskor is, és elmélkedem ígéreteiden. (Zsolt 119,148)

Mária pedig mindezeket a beszédeket megjegyezte, és szívében forgatta. (Lk 2,19)

Lk 22,14-20 • ApCsel 23,1-11

[Ha] ehetsz (…) jóllakásig, akkor vigyázz: ne feledkezz meg az Úrról… (5Móz 6,11-12)

Akinek pedig világi javai vannak, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan maradhatna meg az Isten szeretete? (1Jn 3,17)

1Kor 10,16-17 • ApCsel 22,22-30

Az ÚR intését meg ne vesd, fiam, és dorgálását meg ne utáld! (Péld 3,11)

A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. (Jak 3,17)

ApCsel 10,(21-23)24-36 • ApCsel 22,1-21

Így szól az ÚR: Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt. (Zsolt 91,14)

Szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt; és amit csak kérünk, megkapjuk tőle… (1Jn 3,21-22)

Mt 22,1-14 • ApCsel 21,27-40

Események