Napi igék

Szeressétek az Urat, ti, hívei mind! (Zsolt 31,24a)

Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. (1Kor 13,13)

1Kor 12,27-13,3 • Jn 10,11-21

Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged. (Ézs 43,2)

Mit féltek, ti kicsinyhitűek, (Mt 8,26a)

Péld 8,12-21 • Jn 10,1-10

Barátja vagyok mindazoknak, akik istenfélők, és megtartják utasításaidat. (Zsolt 119,63)

Fülöp (…) megkérdezte tőle [a kincstárnoktól]: Érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt: Hogyan érthetném, ha valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. (ApCsel 8,30-31)

Mt 5,33-37 • Jn 9,35-41

Így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! (Ézs 9,5b)

És mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne. (1Jn 4,16)

Mt 7,7-12 • Jn 9,24-34

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 8. VASÁRNAP

Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. (Ef 5,8-9)

Nagy az ÚR szeretete irántunk, és hűsége örökké tart. (Zsolt 117,2)

Ne félj te, akit az Isten kedvel! Békesség neked! Légy erős, légy erős! (Dán 10,19a)

Szomorúságotok örömre fordul. (Jn 16,20b)

Mt 5,13-16 • Ef 5,8b-14 • Zsolt 48

Őrizkedj azért, és vigyázz nagyon magadra, hogy meg ne feledkezz azokról, amiket saját szemeddel láttál (…)! (5Móz 4,9a)

Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad: tartsd meg azt, és térj meg! (Jel 3,3a)

Jel 19,4-9 • Jn 9,13-23

Ha Isten segít, a kőfalon is átugrom. (Zsolt 18,30b)

Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim 1,7)

Lk 22,14-20 • Jn 9,1-12

Ezékiás (…) elolvasta [a levelet]. Majd fölment az ÚR házába, és kiterítette azt ezékiás az ÚR előtt. (2Kir 19,14)

Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. (Fil 4,6)

1Kor 10,16-17 • Jn 8,46-59

Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az ÚR dicsősége. (Ézs 60,1)

Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok… (1Thessz 5,5)

ApCsel 10,(21-23)24-36 • Jn 8,37-45

Hiszen egy atyánk van mindnyájunknak, egy Isten teremtett bennünket! Miért vagyunk hát hűtlenek egymáshoz…? (Mal 2,10)

Alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál. (Fil 2,3)

Mt 22,1-14 • Jn 8,31-36

Események