Napi igék

Én veled leszek – így szól az ÚR -, és megszabadítalak. (Jer 30,11a)

első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, mindenki elhagyott. Ne számítson ez bűneik közé! De az Úr mellém állt, és megerősített… (2Tim 4,16-17)

Mk 12,41-44 • 2Kor 10,1-11

Nagy békességük van azoknak, akik szeretik törvényedet; nem botlanak meg azok. (Zsolt 119,165)

Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel… (Kol 3,16)

1Kor 7,17-24 • 2Kor 9,10-15

Mert a legkisebbtől a legnagyobbig mindenki nyereséget hajhász, a prófétától a papig mindenki elvetemült csaló. Népem romlását azzal gyógyítanák, hogy könnyelműen mondogatják: Békesség, békesség! – pedig nincs békesség! (Jer 6,13-14)

Mert minden fát a maga gyümölcséről ismernek meg. Hiszen tüskebokorról nem szednek fügét, csipkebokorról sem szüretelnek szőlőt. A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót.. (Lk 6,44-45a)

Lk 10,38-42 • 2Kor 9,1-9

Véget vet a halálnak örökre! (Ézs 25,8a)

Mert mi is, akik e sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, minthogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felölteni rá amazt, hogy a halandót elnyelje az élet. (2Kor 5,4)

Préd 4,(4-7)8-12 • 2Kor 8,10-24

Meddig tart ez, URam? végképp megfeledkeztél rólam? Meddig rejted el orcádat előlem? (Zsolt 13,2)

A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot. (Jn 16,33b)

1Tim 6,(3-5)6-11a • 2Kor 8,1-9

Fogoly vagyok, nem szabadulhatok, szemem elbágyadt a nyomorúságtól. Hívtalak, URam, mindennap… (Zsolt 88,9b-10)

Jézus így imádkozott: Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. (Jn 17,15)

Fil 4,-14 • 2Kor 7,5-16

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI TIZENÖTÖDIK VASÁRNAP

Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok. (1Pt 5,7)

Figyelj rám, és hallgass meg, Uram, mert hozzád kiáltok mindennap! (Zsolt 86,1a.3b)

Tisztelt apádat és anyádat… (2Móz 20,12)

Ezért fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére. (Róm 15,7)

Mt 6,25-34 • 1Pt 5,5-11 • Zsolt 127

Bölcs szívű és hatalmas erejű ő: ki tudna ellene szegülve épségben maradni? (Jób 9,4)

Ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. (Róm 12,16)

2Thessz  2,13-17 • 2Kor 6,11-7,4

Mert én, az ÚR, szeretem az igazságot, gyűlölöm a rablást és az álnokságot. (Ézs 61,8a)

Senki ne károsítsa meg és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben. Mert bosszút áll az Úr mindezekért… (1Thessz 4,6)

 Jn 13,31-35 • 2Kor 6,1-10

Mert én, az ÚR, a te Istened, erősen fogom a jobbodat, és ezt mondom neked: Ne félj, én megsegítelek! (Ézs 41,13)

Amikor azonban [Péter] az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: Uram, ments meg! Jézus pedig azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt… (Mt 14,30-31)

1Krón 29,9-18 • 2Kor 5,11-21

Események