Napi igék

Az Úr fölegyenesíti a görnyedezőket. (Zsolt 146,8)

Így tehát minden bajunk és üldöztetésünk között megvigasztalódtunk veletek kapcsolatban testvéreim, a ti hitetek által. Mert akkor élünk igazán, ha ti szilárdan álltok az Úrban. (1Thessz 3,7-8)

1Jn 1,8-2,2(3-6) • 1Sám 16,14-23

Engedelmesen megtesszük mindazt, amit az Úr mondott. (2Móz 24,7b)

Jézus mondja: Mert aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az az én testvérem és az én anyám. (Mt 12,50)

Jn 16,29-33 • 1Sám 16,1-13

Akkor majd megtudja minden ember, hogy én, az Úr vagyok a te szabadítód. (Ézs 49,26)

Hasonló a mennyek országa ahhoz a királyhoz, aki menyegzőt készített a fiának… A szolgák ki is mentek az utakra, összegyűjtöttek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. (Mt 22,2.10)

Jób 2,1-10 • 1Sám 15,1-35

Jaj azoknak, akik jogtalan rendeleteket hoznak… elnyújtják a nincstelenek perét, megfosztják jogaiktól népem szegényeit. (Ézs 10,1-2a)

Ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. (Róm12,2)

1Móz 37,3-4.12-14.23-35(36) • 1Sám 14,1-15

BÖJT 2. VASÁRNAPJA  (REMINISCERE)

Gondolj, uram, irgalmadra! (Zsolt 25,6)

Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. (Róm 5,8)

Az apák tanítják fiaiknak, hogy te hűséges vagy. (Ézs 38,19b)

Jézus ezt mondta: Engedjétek e kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa. (Mt 19,14)

Jn 3,14-21 • Róm 5,1-5(6-11) • Zsolt 10

Bizony, igaz az Úr, igaz tetteket szeret. (Zsolt 11,7a)

Ti azért legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes. (Mt 5,48)

Róm 6,12-18 • 1Sám 13,1-23

Járjatok el törvényesen és igazságosan! Mentsétek meg a kizsákmányoltat elnyomójától! A jövevényt, az árvát és az özvegyet ne nyomorgassátok! (Jer 22,3)

Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. (Ef 5,8-9)

Zsid 2,11-18 • 1Sám 12,6-25

Barátja vagyok mindazoknak, akik istenfélők, és megtartják utasításaidat. (Zsolt 119,63)

Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel. (Kol 3,16)

Jak 4,1-10 • 1Sám 11,1-15

Szívből ujjongok, hogy megsegítesz. (Zsolt 13,6a)

Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet! (Jak 5,13)

5Móz 8,11-18 • 1Sám 10,17-27

Ne kívánd felebarátod feleségét! (5Móz 5,21)

A szeretet nem tesz rosszat a felebarátnak. (Róm 13,10a)

Jób 1,1-22 • 1Sám 9,15-10,16

Események