20210726

Ámósz így szólt: Ó, Uram, Uram! Bocsáss meg4 Mi lesz így Jákóbbal, hiszen oly kicsiny? Megbánta ezt az ÚR: Nem történik meg! – mondta az ÚR. (Ám 7,2-3)

Pál írja: Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért… (1Tim 2,1)

Mt 7,7-12 • ApCsel 24,1-27

Események